Diplomagarantie


Unieke kwaliteitsgarantie 

TypeCursus.nl bied je als cursist de diplomagarantie. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je na het doorlopen van de cursus professioneel zal hebben leren blind typen. Je zult met gemak voldoen aan de eisen voor het afsluitende type-examen.


Niet geslaagd = geld retour!

Wanneer je het type-examen niet positief hebt afgesloten dan ontvang je het door jou betaalde cursusbedrag retour. Wij kunnen je deze garantie enkel geven wanneer je aan de onderstaande voorwaarden hebt voldaan:

 

Voorwaarden

1. Per week heb je minimaal 3 dagopdrachten afgerond (uitgezonderd de 3 vakantieweken).
2. De cursus van TypeCursus.nl is binnen 36 weken afgerond (inclusief 3 weken vakantie). 
3. In de eerste 5 modules van de cursus is niet meer dan één vakantieweek ingepland.